Bistånd

 

Det går äntligen framåt för biståndsländer i Afrika

Man kan inte säga att biståndet varit särskilt lyckosamt att skapa tillväxt och utveckling i fattiga länder. I alla fall inte i Afrika. Och i alla fall under 1900-talet. Men nu verkar något ha hänt. Flera av de största biståndsmottagarna i Afrika har gjort stora lyft de senaste 15-20 åren. Utvecklingstakten, såväl ekonomisk som hälsomässig har ofta varit högre än för resten av världen. Visserligen tillhör länderna fortfarande världens fattigaste länder (det är bla därför de får bistånd) och utvecklingen har skett från en relativt låg nivå. Men det går…

Read More

Homofobi – inte bara i Uganda

Ugandas president  Yoweri Museveni godkände i veckan lagen som skärper straffen för homosexualitet i Uganda. Redan tidigare var homosexualitet förbjudet och det nya lagförslaget innehöll till en början krav på dödsstraff, men sedan det “mildrats” till 14 års fängelse och i vissa fall till och med livstids fängelse, skrev presidenten under den nya lagen. Omvärlden reagerade med bestörtning, flera länder har hotat med att dra in sitt bistånd och enligt SvD skaSveriges regering har uttalat att man ska se över biståndet till Uganda för att om möjligt föra över de…

Read More

Fattiga och/eller ofria

I förslaget till ny biståndsplattform föreslår regeringen att det övergripande målet för biståndspolitiken ska vara “Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.” För första gången inkluderas “ofrihet” i det övergripande målet. Av döma av kommentarerna och remissvaren verkar det något oklart hur dessa målsättningar ska förhålla sig till varandra samt vilken betydelse detta får målgrupperna för det svenska biståndet. Är målgruppen människor som lever i fattigdom OCH ofrihet, är det både fattiga människor och ofria människor?

Read More

Vart går det svenska biståndet?

Vart gick det svenska biståndet 2013? Hur mycket gick till fattiga länder, hur mycket gick via FN och Världsbanken och hur mycket stannade kvar i Sverige.

En pedagogisk presentation av fördelningen.

Read More