Fakta om världen

 

Vilket land har flest kvinnor i parlamentet?

Andelen kvinnor i världens parlament ökar mycket långsamt. I de flesta länder i världen är andelen fortfarande mindre än 20 procent. Sverige har länge varit det land i världen med flest kvinnor i parlamentet, men på senare år har Rwanda intagit en topp-position. Det är det enda landet med en majoritet kvinnor i den lagstiftande församlingen. Vid senaste valet ökade andelen dessutom ytterligare från 56 till 64 procent. Rwandas nya konstitution som antogs 2003 slår fast att minst 30 procent av parlamentets ledamöter ska vara kvinnor. Idag har Rwanda dock…

Read More