Infografik

 

Homofobi – inte bara i Uganda

Ugandas president  Yoweri Museveni godkände i veckan lagen som skärper straffen för homosexualitet i Uganda. Redan tidigare var homosexualitet förbjudet och det nya lagförslaget innehöll till en början krav på dödsstraff, men sedan det “mildrats” till 14 års fängelse och i vissa fall till och med livstids fängelse, skrev presidenten under den nya lagen. Omvärlden reagerade med bestörtning, flera länder har hotat med att dra in sitt bistånd och enligt SvD skaSveriges regering har uttalat att man ska se över biståndet till Uganda för att om möjligt föra över de…

Read More

Vilka länder är mest ofria?

Går det att mäta var ofriheten är som störst? Är det möjligt att dra en skarp linje mellan frihet och ofrihet, mellan demokrati och diktatur? Självklart är gränsdragningarna svåra och beroende på vilka indikatorer man väljer, blir gråzonen stor. Det finns flera olika institut och organisationer som på olika sätt försöker jämföra länder och upprätta index över demokrati och frihet.

Read More

Fattiga och/eller ofria

I förslaget till ny biståndsplattform föreslår regeringen att det övergripande målet för biståndspolitiken ska vara “Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.” För första gången inkluderas “ofrihet” i det övergripande målet. Av döma av kommentarerna och remissvaren verkar det något oklart hur dessa målsättningar ska förhålla sig till varandra samt vilken betydelse detta får målgrupperna för det svenska biståndet. Är målgruppen människor som lever i fattigdom OCH ofrihet, är det både fattiga människor och ofria människor?

Read More

Vart går det svenska biståndet?

Vart gick det svenska biståndet 2013? Hur mycket gick till fattiga länder, hur mycket gick via FN och Världsbanken och hur mycket stannade kvar i Sverige.

En pedagogisk presentation av fördelningen.

Read More

Krig vs Barnadödlighet

Fattigdom och brist på grundläggande sjukvård, vatten, toaletter och materiella resurser orsakar varje dag långt fler dödsfall än till exempel naturkatastrofer eller våldsamma konflikter. Här är en sammanställning hur många som dagligen dött av krig, terrorism och våldsamheter under 2001-2011 en särskild våldsam period i tre länders historia, jämfört med hur många barn som dagligen dör, nästan uteslutande på grund av fattigdom.

Read More