BLOG

 

Det går äntligen framåt för biståndsländer i Afrika

Skärmavbild 2015-06-03 kl. 16.46.17

Man kan inte säga att biståndet varit särskilt lyckosamt att skapa tillväxt och utveckling i fattiga länder. I alla fall inte i Afrika. Och i alla fall under 1900-talet. Men nu verkar något ha hänt. Flera av de största biståndsmottagarna i Afrika har gjort stora lyft de senaste 15-20 åren. Utvecklingstakten, såväl ekonomisk som hälsomässig har ofta varit högre än för resten av världen.

Visserligen tillhör länderna fortfarande världens fattigaste länder (det är bla därför de får bistånd) och utvecklingen har skett från en relativt låg nivå. Men det går åt rätt håll och betydligt fortare åt rätt håll än det gjort någon gång sedan Afrika avkolonialiserades under60- och 70-talen.

Grafen visar den genomsnittliga tillväxten (per capita), den genomsnittliga årliga minskningen av barnadödlighet samt hur mycket medellivslängden ökat sedan år 2000.

Post a comment