Barnadödlighet

 

Få områden i världen är så orättvisa som möjligheterna för barn att överleva. Trots stora framsteg de senaste årtiondena är risken att dö innan fem års ålder sextio gånger högre i Sierra Leone än i Sverige.

Samtidigt har situationen aldrig i mänsklighetens historia varit bättre. Idag överlever mer än 95 procent av alla barn sina första år på jorden, innan 1900-talets förbättringar dog fyra av tio barn i unga år.

Globalt sett har barnadödligheten minskat från 18 procent 1960 till under 5 procent 2012. Det betyder dock att 6,6 miljoner barn under fem års ålder dör varje år, det motsvarar 18.000 barn om dagen.

Klicka på play ovan. Grafen visar hur Barnadödlighet (liggande axel) och Barnafödande (stående axel) har minskat sedan 1960. Alla länder har rört sig mot det nedre vänstra hörnet.

Några av världens fattigaste länder har gjort enorma framsteg de senaste åren. Här är några exempel på länder som mer än halverat barnadödligheten, bara sedan år 2000.

Det land i världen där utvecklingen just nu sannolikt går allra snabbast är Rwanda. Där har barnadödligheten minskat med 70 procent sedan 2000 (en snabbare utveckling än Sverige någonsin haft). År 2000 dog ett av fem barn innan fem års ålder och eftersom en kvinna födde i genomsnitt fem barn betydde det ett dödsfall per kvinna. Detta var 12 år sedan. Ett barn som föds idag har snitt två syskon och 95 procents överlevnadschans.

Stora framsteg har också gjorts i Tanzania, Malawi, Senegal och Uganda för att inte tala om post-konflikt landet Liberia.

Kopplingen mellan inkomst och barnadödlighet är mycket stark, studier har visat att nivån på BNI det är en av de allra viktigaste faktorerna. Det är väldigt ovanligt att länder över 5000 dollar per capita har mer än 5 procents barnadödlighet. Men gränsen går ändå relativt högt. I vart fall högre än världsbankens nivåer för Low Income Countries, låginkomstländer.

Faktum är att många av länderna som klassas som Lower Middle Income, fortfarande har relativt hög barnadödlighet, i genomsnitt 6 procent jämfört med låginkomstländernas 8 procent. Två av tre dödsfall sker i medelinkomstländer.

De fem länder i världen (Indien, Pakistan, Nigeria, Kina, och Kongo) som har flest dödsfall bland barn under fem års ålder, står för hälften av all barnadödlighet. Av de är fyra medelinkomstländer (se grafen).

HÅLL DIG UPPDATERAD!
Statistiken förändras ständigt, dels för att världen hela tiden förändras, dels för att bättre mätmetoder och nykunskap hela tiden förbättrar statistiken. Se till att alltid ha den senaste statistiken. Gapminder har den längsta och mest kompletta tidsserien. Den uppdateras kontinuerligt och kan alltid laddas ner som excel-fil på denna länk.

SENASTE SIFFRORNA FRÅN GAPMINDER (xls)

Child Mortality Estimates Info kan du alltid hitta de bästa uppskattningarna för varje land samt se konfidensintevallet. Välj land under Country Data.