BLOG

 

Moçambique når millenniemål

Goda nyheter från Maputo. Moçambique kommer av allt att döma att nå millenniemålet om minskat barnadödlighet med två tredjedelar fram till 2015. Det meddelade Aiuba Cuereneia, landets minister för “Planning and development” i veckan.

Fortfarande dör nio procent av alla barn innan fem års ålder, men dödligheten har minskat stadigt sedan 1990. Takten har dessutom accelererat de senaste åren. Mellan 1990 och 2000 minskade barnadödligheten med 3,3 procent per år, för långsamt för att hinna minska med två tredjedelar på 25 år. Men efter år 2000 har det gått allt snabbare, barnadödligheten har minskat med över 5 procent per år.

Totalt sett har barnadödligheten landet sjunkit från 23,2 procent 1990 till  9 procent 2012 – en imponerande minskning med 61 procent. Forsätter takten kommer landet att nå millenniemålet till 2015.

Barnadödlighet i Moçambique 1975-2012 (procent av födda barn)

Förutom Moçambique verkar 70-80 länder kunna nå målet, varav 40 redan har gjort det. I Afrika kommer Egypten, Malawi, Tanzania, Etiopien, Rwanda, Liberia, Eritrea, Niger, Madagaskar och Kap Verde (Cabo Verde) också att nå målet om minskad barnadödlighet. Det är många fler än de fler än bedömare trodde för bara några år sedan.

Post a comment