BLOG

 

Om världen vore en by – på 60-talet.

De senaste dagarna har en bloggpost från 2009 fått viral spridning. Den har säkert dykt upp i ditt twitter-flöde eller på din Facebook, med “spännande statistik” som visar hur världen skulle se ut om den vore en by med 100 invånare.

Problemet är att det inte stämmer. Inte nog med att inlägget i sig är fem år gammalt, det är en kopia på ett inlägg från 2001 (minst) och siffrorna visar ofta hur världen såg ut på 60-talet (ibland tom 1700-talet).  Det är för dåligt för att få en sådan spridning tycker vi.

Så låt oss ta fram den stora rödpennan och rätta lite:

Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehölls så bestod byn av:

– 57 asiater
– 21 européer
– 14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
– 8 afrikaner

Ej godkänt.

Den uppdelningen beskriver ganska väl världen 1960. Proportionerna har ändrats sedan dess:
60 asiater, 10 européer, 14 amerikaner, 16 afrikaner – hade varit korrekt.

Skärmavbild 2014-04-07 kl. 21.01.13

 

Vi fortsätter med fler påståenden.

– 52 var kvinnor
– 48 män

Ej godkänt.

Tvärtom finns det idag fler män än kvinnor på jorden. Enligt UNFPA består världens befolkning av 3,55 miljarder kvinnor och 3,61 miljarder män men avrundat till 100 personer blir ändå 50-50 1.

 

– 70 ickekristna
– 30 kristna

Godkänt

Även om det är lite oklart varför ”icke-kristna” skulle vara en kategori så verkar dessa siffror stämma hyfsat. De flesta källor verkar beskriva 31,6% av jordens befolkning som kristna. Men här kan vi ge bloggposten rätt (plus minus 2 personer).

 

– 89 heterosexuella
– 11 homosexuella

Det här vet vi inte ens hur man skulle mäta. För det första är det inte helt klart om det bara finns dessa grupper eller om andra sexuella läggningar är en del av dessa eller om de borde vara egna personer i byn. Dessutom vet vi inte hur man skulle avgöra när någon ÄR homosexuell, är det de som uppger att de är det (troligen lägre än verkligheten) eller är det de som säger att de känt homosexuella känslor men av olika skäl (tabu, lagar osv) inte vågat agera, är det folk som uteslutande väljer personer av samma kön? Vi har hittat lite olika undersökningar som hamnar mellan någon procent upp till 15 procent, men ingen som vi hittat verkar troligare och bättre än någon annan. Vi har inte hittat belägg för att detta skulle vara sant eller falskt.

Hjälp oss gärna om ni har läst bra studier på detta.

 

Endast 6 personer skulle inneha och nyttja 59 % av alla gemensamma tillgångar och de 6 personerna kom från USA.

EJ GODKÄNT!

Här vet jag inte hur han har tänkt. Eftersom hela Nordamerika i uträkningen skulle utgöra fem av de 100 personerna i byn är det inte helt klart hur dessa sex rika bybor skulle vara amerikaner.

Dessutom är ojämlikheten grovt underskattad. Enligt OXFAM (2014) äger idag 1 procent mer än hälften av världens tillgångar. Det är 65 gånger mer än de fattigaste 50 procenten.2

 

80 hade otillräckliga boendeförhållanden

EJ GODKÄNT!

Definitionen är inte solklar (vilken den sällan är i dessa sammanhang) men vi utgått från att det är FN:s definition “Adequate housing” som redan 1948 erkändes en plats i den universella deklarationen för mänskliga rättigheter. Enligt UNHABITAT är det idag 1 av 3 som saknar adequate housing 3. Vi säger 33 personer, inte 80.

 

70 var analfabeter

VERKLIGEN INTE GODKÄNT!

För att hitta en värld där 70% var analfabeter får vi nog gå tillbaka till slutet av 1700-talet. Här är det alltså inte fråga om att använda gamla data. Det är rent ljug. Idag beräknas nästan nio av tio vuxna kunna läsa och skriva 4

 

– 50 var undernärda,

EJ GODKÄNT!

Även här en kraftig överdrift. Undernäring och hunger är svårt att mäta men att hälften av jordens befolkning skulle vara undernärda är ingen definitionsfråga. Enligt FAO som hanterar FN:s statistik om undernäring var 870 miljoner människor kroniskt undernärda, vilket motsvarar knappt 15 procent 5

 

– 1 döende, 2 föddes

TVEKSAMT RÄTT (om man med det menar att varje år dör en person i byn och två nya föds)

Igen, mycket oklart vad som menas, hur ‘döende’ definieras känns ytterst oklart. Man kan anta att författaren utgått från de globala födelse och dödstalen (crude birth- and death-rate) vilket visar hur många som under ett år föd eller dör per 1000 invånare.

Denna uppgift stämmer märkligt nog väldigt väl med hur det ser ut idag, såväl dödstalen som födelsetalen är sjunkade och just nu är death rate 8 per 1000 (en person) och birth rate 19,43 per 1000 (2 personer) 6

 

– 1 hade en dator.

VERKLIGEN INTE GODKÄNT!

 Här är till och med själva måttet inaktuellt. Tillgången till dator var med i millennimålen men från vad vi kan se slutade man mäta och rapportera detta runt 2006 och övergick till att mäta internetanvändning istället. Detta i takt med att vi i allt högre grad använder andra verktyg för att göra det vi tidigare bara hade en dator till.

Men redan 2006 borde 15 personer i den där gamla byn ha skaffat sig en dator. Idag beräknas 35 procent 7 använda internet regelbundet.

 

– 1 och bara en har en akademisk examen.

EJ GODKÄNT!

Även här beskriver statistiken läget på 50- och 60-talet. Från en väldigt bra studie från Robert Barro/Jong-Wha Lee vet vi att 6,7 procent av jordens befolkning hade en examen 2010 vilket idag är ännu högre eftersom inskrivning på högskolan är högre än någonsin.

 1. UNFPA
 2. OXFAM
 3. www.unhabitat.org
 4. UNESCO
 5. FAO
 6. Världsbanken
 7. Världsbanken
 • Pernilla

  Tusen tack!
  Jag hade också en hel del invändningar emot den här beskrivningen av världen. Det som jag dessutom tycker att originalet missar är att tala om hur många som är barn i den här uträkningen (mer än de där två som föds). Är alla vuxna så stämmer ju inte det heller med hur världen ser ut. Om det är så att man tagit med barnen (vilket man borde) och inte nämnt det (vilket man borde) så kan ju möjligen analfabetismen påverkas där, eftersom små barn av förklarliga skäl inte kan läsa – än. Men då borde det ju nämnas.

  Reply
  • staffan

   Sant, vi kanske får anledning att göra en riktig sån här beskrivning där vi också tar in befolkningsstruktur. Jag tror att en av fyra idag är under 14 år, en andel som visserligen kommer att minska i framtiden. Däremot brukar man inte räkna in barn i siffror om analfabetism, men det är bra att ange åldermannen när man pratar siffror. Det samma gäller tex om någon påstår att 25% av alla i Sydafrika bär på hiv, då har man egentligen bara mätt vuxna mellan 14-49.

   Reply
 • karim jebari

  Hej, jättebra inlägg! Jag vill dock bestrida en punkt: OXFAM:s uppgift är väldigt missvisande. De räknar nämligen med nettoförmögenhet, vilket alltså är tillgångar minus lån. Enligt denna definition är jag fattigare än en majoritet av invånarna i Afrika. http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2014/04/04/stop-adding-up-the-wealth-of-the-poor/

  Reply
 • CB

  http://www.snopes.com/science/stats/populate.asp finns det också information, bland annat verkar det där med 11% homosexuella häröra från en Kinsey-rapport som hade ett dåligt statistiskt urval.

  Någon annanstans (minns inte var) läste jag att den undersökning som siffran kommer ifrån hade en fråga i stil med “har du någonsin haft en homosexuell upplevelse” och det innefattade även olika gruppkonstellationer, vilket alltså har misstolkats rätt grovt.

  Reply
 • Nomen Nescio

  Det verkar som om Barro/Lee inte tagit med personer under 15 år. Gör man det så förändras siffran radikalt. Den låga andelen akademisk examen är till en stor del en konsekvens av att många inte har hunnit ta examen ännu, även om de senare kommer att göra det under sin livstid (t ex var medianåldern 2010 strax över 28 år och 26% av jordens befolkning under 15 år 2012 – ja, eller om man skulle säga 26 av byborna eftersom det tydligen anses som mer illustrativt…)

  Reply
 • Linnea

  Bra genomgång!

  Ett problem bara – för att andelen analfabeter ska bli korrekt för byns population måste man komma ihåg att en stor del av byns invånare är barn! Så man kan inte ta statistik för vuxna och slå ut över alla, det blir helt fel. Det är ju inte kontroversitellt att spärbarn eller små är analfabeter, så det är inget att hymla om 🙂 Se om ni kan hitta bättre siffror, eller helt enkelt kolla fördelningen vuxna/barn under 6 i världen och slå ut statistiken på den vuxna populationen i byn för att det ska bli rätt 🙂

  Reply
 • Isak

  @Linnea : Barn räknas inte som analfabeter i *någon* statistik. Det skulle bli missvisande, eftersom analfabetismprocenten används för att visa hur välutvecklat skolsystem ett land har, t.ex. 99% eller högre är bra och jämförbart med andra länder med högre befolkningstillväxt (alltså fler andel barn).

  Reply
 • Oscar H

  Hej!
  Jag har sett flera sprida denna “studie” på engelska-språkiga sidor också (antagligen för att den är på engelska usprungligen). Jag undrar då om det finns möjligt att få en engelsk översättning av detta blogginlägg att dela med icke-svenskspråkiga delen av internet?

  Reply
 • Noa Resare

  Bra granskning. Gällande hur stor andel av befolkningen som identifierar sig som icke heterosexuell så är nog den mest väl genomarbetade och balanserade jag läst en text i New York Times: http://www.nytimes.com/2013/12/08/opinion/sunday/how-many-american-men-are-gay.html

  Utifrån en modell som tar diverse olika mått i beaktande kommer författaren fram till att ungefär 5% av alla män i USA tycks vara homosexuella.

  Reply
 • Andreas

  Tack för engagemanget. Människor behöver veta att alla ansträngningar som görs leder någon vart och att världen ständigt förändras och i huvudsak förbättras. Hur många visste att i Kenya 2002 hade endast 3000 HIV-smittade individer bromsmedicinering och att siffran 2010 var 72%? En enorm framgång för ett land där 7% bär på smittan, där de allra flesta nu alltså kan överleva, förbli föräldrar och friska kunna fortsätta arbeta och utveckla landet. (http://data.unaids.org/pub/Report/2010/kenya_2010_country_progress_report_en.pdf)

  En detalj dock som man förstår är en enkel miss men som likaväl kan korrigeras. Jag tror det saknas tre värdesiffror i de angivna antalen kvinnor och män som bor på jorden. Sen är ju tyvärr själva källhänvisningarna inte så bra om det nu handlar om att exemplifiera att man ska vara noggrann när det kommer till statistik. Att bara nämna vem som ligger bakom utan att ha en konkret länk till en sida där det bekräftas blir ju tyvärr inte så vetenskapligt. I övrigt bra granskat!

  Reply
  • staffan

   Point taken, vi korrigerar så klart.

   Reply
 • andy

  Får känslan av att ni missat en siffra i befolkningsmängden.

  Reply
  • staffan

   It’s more than a feeling. 🙂 fixar.

   Reply
 • C

  Hade varit ännu bättre ifall ni faktiskt länkade till källorna och inte bara nämner dessa vid namn. Även faktagranskare bör kunna faktagranskas 😉

  Reply
 • sven ögren

  Ett så otroligt fint jobb man lyckades få igång bara genom att förmedla och ress bort några dar. Kan bergis funka som skoluppgift. Tack för gjorda ansträngningar, kanske avstämning mot http://www.gapminder.org skulle föra vidare.

  Reply

Post a comment