BLOG

 

Vad dör vi av?

Främsta dödsorsaker per region. Källa: IHME (www.healthdata.org)
Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i nästan hela världen. Uppemot 7 miljoner människor beräknas dö av hjärtproblem årligen. Det är egentligen bara i Afrika som andra orsaker och sjukdomar orsakar fler dödsfall, oftast hos väldigt unga barn. Där dominerar fortfarande Malaria och hiv/aids som dödar cirka en miljon människor per år. Lunginflammation, tuberkulos, trafikolyckor och näringsbrist är andra vanliga orsaker.

Diarrésjukdomar på grund av brist på rent vatten och fungerande avlopp är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna på vissa håll i världen. Bara i Afrika beräknas mer än 500.000 barn dö av diarré varje år, globalt sett är siffran 1,5 miljoner människor.

Post a comment