Välkommen till Faktabloggen (beta)

 

Faktabloggen är ett försök att på ett intressant och trevligt sätt ge kontinuerliga och faktabaserade kommentarer till aktuella händelser. Vi menar att diskussionen om global utveckling tjänar på att vidgas, att nyanseras och att diskuteras med mer kunskap i botten.

Under 2014 kommer Faktabloggen att långsamt byggas ut och pröva sig fram för att försöka fylla den funktion vi ser skulle behövas. Ha överseende med ombytlig struktur och ostrukturerat innehåll. Svara gärna på undersökningar och enkäter vi kommer att göra under året. Kom mer än gärna med synpunkter på hur Du tycker att den ska utvecklas. Vi prövar oss som sagt långsamt fram, vi gör det helst öppet för att kontinuerligt få veta om vi är på rätt spår.

Redaktionen består i ett uppstartsskede av Staffan Landin, Mikael Botnen Diamant och Pernilla Näsfors.

Vi söker också skribenter som gillar data-driven journalistik, visualiseringar och har ett intresse för globala utvecklingsfrågor.

Trevlig läsning,
Faktabloggens redaktion.