BLOG

 

Vilka länder är mest ofria?

Går det att mäta var ofriheten är som störst? Är det möjligt att dra en skarp linje mellan frihet och ofrihet, mellan demokrati och diktatur? Självklart är gränsdragningarna svåra och beroende på vilka indikatorer man väljer, blir gråzonen stor. Det finns flera olika institut och organisationer som på olika sätt försöker jämföra länder och upprätta index över demokrati och frihet.

Freedom House har en indelning i tre kategorier, fria, ofria och felvis fria. Enligt den senaste rapporten: Freedom in the World 2014 klassas idag nästan hälften av världens länder (88 stycken)  som fria. 48 länder (25%) räknas som ofria och 59 som delvis fria. Även om man tycker att gränsdragningen är svår, finns det länder som av de flesta index med god marginal hamnar på ena eller andra kanten.

Worst of the worst
Freedom House pekar ut 10 länder som får det sämsta betyget 7 av 7 på både politiska som civila rättigheter. Det är: Centralafrikanska republiken, Somalia, Ekvatorialguinea, Sudan, Eritrea, Syrien, Nordkorea, Turkmenistan, Uzbekistan och Saudiarabien

Post a comment