BLOG

 

Vilket land har flest kvinnor i parlamentet?

Andelen kvinnor i världens parlament ökar mycket långsamt. I de flesta länder i världen är andelen fortfarande mindre än 20 procent. Sverige har länge varit det land i världen med flest kvinnor i parlamentet, men på senare år har Rwanda intagit en topp-position. Det är det enda landet med en majoritet kvinnor i den lagstiftande församlingen. Vid senaste valet ökade andelen dessutom ytterligare från 56 till 64 procent.

Rwandas nya konstitution som antogs 2003 slår fast att minst 30 procent av parlamentets ledamöter ska vara kvinnor. Idag har Rwanda dock det dubbla.

Globalt sett ökar andelen kvinnor i beslutsfattande positioner inte särskilt snabbt. Fortfarande är bara en av fem parlamentsledamöter kvinnor och på regeringsnivå är andelen ännu lägre.

Det politiska inflytandet skiljer sig inte märkvärt åt med inkomst. Bland de nästan 100 länder som har färre än 20 procent kvinnor i parlamentet finns länder som USA, Ryssland, Irland och Japan. Det sistnämnda, Japan tillhör  de allra sämsta i världen, där är endast 8 procent av ledamöterna i parlamentet kvinnor.

Allra sämst är Qatar samt tre små östater i stilla havet som inte har en enda kvinnlig parlamentsledamot. I Jemen, som har 301 ledamöter i sitt parlament är könsfördelningen 300 mot 1.

Post a comment